• تحلیل و مشاوره در خصوص انتخاب امکانات مورد نیاز برای وب سایت
  • انتخاب نام مناسب برای سایت
  • عقد قرار داد و دریافت پیش پرداخت
  • ثبت دامنه (نام سایت) Domain Registration
  • دریافت اطلاعات اولیه و نظرات شما در خصوص نوع طراحی
  • انجام مراحل طراحی گرافیکی قالب و ظاهر سایت
  • اختصاص فضای اینترنتی (هاستینگ) Hosting
  • بارگذاری سایت طراحی شده بر روی فضای اینترنت
  • تحویل و آموزش وب سایت در محل شرکت
  • شروع پشتیبانی یکساله وب سایت ( شامل آپدیت های نرم افزاری - برطرف کردن اشکالات احتمالی و فنی وب سایت )

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟